Samfund

Samarbejde har båret frugt: Sammenhængende busnet til Letbanen er på plads

Foto: Ulrik Jantzen. Copyright: Movia

Hovedstadens nye letbane, der er ved at lægge skinnerne til sin ankomst langs Ring 3, har været en god anledning til at sikre et sammenhængende busnet på tværs af de omkringliggende kommuner. Et busnet, der hænger godt sammen med Letbanen og samtidig binder kommunerne sammen på en måde, der både tager højde for rejseveje på tværs og lokale behov. 13 kommuner og to regioner har sammen med Movia besluttet tilpasningen af busnettet, der går under titlen Nyt Ringnet, og det er aftalt, at Nyt Ringnet går i drift i december 2025.

Hovedstadsområdet får snart glæde af en ny letbane langs Ring 3, og med den opstår nye behov for at rejse ud og hjem med kollektiv transport. For at sikre en god, koordineret sammenhæng til letbanen og for at imødekomme lokale behov, er der besluttet en række tilpasninger af busnettet i tæt samarbejde mellem Movia og Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herlev, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre og Vallensbæk Kommuner samt Region Hovedstaden og Region Sjælland. Tilpasningen af busnettet går under titlen Nyt Ringnet.

– 13 kommuner og to regioner har sammen med Movia samarbejdet om planlægningen og beslutningerne om det nye busnet. Gennem en åben og konstruktiv dialog på tværs af kommunerne er der i fællesskab blevet fastlagt et sammenhængende busnet til glæde for borgerne og virksomhederne langs den nye letbanestrækning, som samtidig kommer til at binde lokalsamfundene bedre sammen, siger Movias ressourcedirektør, Per Gellert og tilføjer:

– Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Hovedstadens Letbane og kommunerne om at skabe god sammenhæng i den kollektive transport. 

Når Nyt Ringnet går i drift i december 2025 vil der til at ske en række ændringer i busnettet i de 13 kommuner. Der kommer tre nye linjer. 24 linjer får ny rute. Tre linjer bliver nedlagt og erstattes af Letbanen. Ni linjer nedlægges og erstattes af andre buslinjer. 

Tag et smugkig på Nyt Ringnet

Er man nysgerrig på, hvordan det nye busnet kommer til at folde sig ud, er det allerede i dag muligt at gå ind på dinoffentligetransport.dk/nyt-ringnet, hvor man kan se de nye buslinjer i Nyt Ringnet.

Websiden vil også fungere som kanal for en større borgerrettet informationskampagne om bustilpasningerne, der igangsættes i sommeren 2025 og som planlægges at køre frem til idriftsættelsen af Nyt Ringnet i december 2025.

FAKTA:

 Bustilpasningen i forbindelse med den nye letbane går under navnet Nyt Ringnet og træder kraft i december 2025

  • De 13 kommuner, der har været en del af Nyt Ringnet, består af; Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herlev, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre og Vallensbæk Kommuner
  •  Region Hovedstaden og Region Sjælland har sammen med de 13 kommuner bidraget til at udarbejde løsningsforslag i Nyt Ringnet
  • I alt er der 39 ændringer i busnettet
  • Der kommer tre nye buslinjer 
  • 24 buslinjer får tilpasset ruten
  • Tre buslinjer bliver erstattet af letbanen. Det drejer sig om 300S, 180 og 181 
  • Ni buslinjer nedlægges og erstattes af andre buslinjer 
  • I forbindelse med beslutningen af Nyt Ringnet har der været afholdt 2 borgermøder og 9 høringer i kommunerne
  • Læs mere om tilpasningerne på de enkelte buslinjer og i de enkelte kommuner på https://dinoffentligetransport.dk/nyt-ringnet 

Kommentarer