Nyrup

De første ’åbne’ Klimaskove med CO2 ejerskab indvies dette forår

Klimaskoven i Christiansfeld blev indviet d. 7/5. Ansatte fra DHL håndplantede nogle af deres 3000 donerede træer. Foto: Growing Trees Network

Når vi skal CO2 klima reducere er det vigtigt, at vi bruger alle løsninger til rådighed. Naturens løsning med træer der vækster er en effektiv CO2 støvsuger.

I dette forår kan danske virksomheder, fonde mfl. være med til at få plantet de første 2 ”åbne Klimaskove” der plantes på private lodsejeres jorde i henholdsvis Christiansfeld og Nyrup på Sjælland. Klimaskovene bliver til ved forskellige bidragyderes donation af deres ønskede antal træer til de nye Klimaskove. Klimaskoven i Nyrup indvies med træplantning og fejring lørdag d. 21/5 kl. 11 – 12.30.

Flere virksomheder vælger at få CO2 ejerskab når de planter deres egen Klimaskov. Dette er muligt, da mange private lodsejere gerne ligger jord til plantning af nye Klimaskove. Arealerne varierer fra 1,5 hektar og op til den størrelse skov virksomhederne synes matcher deres CO2 reducerende ønske eller via en løbende udbygning.

Nye Klimaskove giver virksomheder mulighed for CO2 ejerskab

Virksomheder får retten til CO2 optaget af deres donerede træer ved plantning af Klimaskov på private lodsejeres jorde. Målet med Klimaskoveneer at yde et attraktivt tilskud til private lodsejeres etablering af nye Klimaskove, samtidig med at gøre det muligt for virksomheder at eje den CO2 de donerede træer optager. Klimaskov er et alternativ til opkøb af CO2 kvoter, hvor virksomhederne – i aktiv handling – gør noget der beviseligt gør en forskel i vores fælles kamp mod klimaforandringerne. Samtidigt skabes nye levesteder til dyr, planter, vores vandmiljø forbedres og hvor det er muligt fremmes beskyttelse af lokale drikkevandsressourcer.

Hvad er en Klimaskov?

Klimaskov er en skov, hvor der er fokus på plantning af træarter der binder ekstra meget CO2. 1 hektar ny Klimaskov binder 1400-1500 Tons CO2 i løbet af 100 år. Hvert plantet træ til kr. 22,- binder i gennemsnit 350-375 kilo CO2 pr. træ i løbet af 100 år. Pr. hektar plantes 4000 træer.

Hvordan sikres klimaeffekten:

Der indgås en kontrakt med den enkelte lodsejer, hvor denne frasiger sig retten til at disponere over den CO2 som træerne er med til at binde. Kontrakten sikrer desuden, at:

  • Klimaskoven får fredsskovstatus og skal drives bæredygtigt i henhold til skovlovens principper.
  • Lodsejeren er forpligtet til at hegne for maksimal beskyttelse.
  • Der radrenses de første 2 år af skovens levetid for optimale vækstbetingelser.
  • Lodsejeren skal tegne forsikring mod brand.
  • Ejerskabet af CO2’en er uopsigelig i hele virksomhedens levetid.

Virksomhederne kan vælge:

  • At donere træer til en del af en Klimaskov
  • At donere træer til en hel Klimaskov

Klimaskovene projekteres og etableres i samarbejde med Naturplant der har mange års erfaring med at hjælpe private lodsejere med at realisere deres skov ønsker.

Firmaer kobler typisk trædonation på deres ydelser ved at donere fx: x kr. / x træer pr. kunde, solgte produkt, medarbejder, udstedt faktura, kvartal, udledte tons CO2, for grundvandet eller andet – alt afhængig af, hvad der passer bedst i firmaets sammenhæng.

Kommentarer